» Полезно

Полезно

Видове велпапе

Fefco-CatalogВ съответствие с техническите характеристики велпапето може да се раздели по много основания:

 • тип на гофрата
 • тип на лайнера
 • цвят на лайнера
 • брой слоеве
 • области на използване
 • нормативна документация

Типове гофра.

Характерен признак на велпапето  е наличието на гофриран (вълнообразен) слой. Велпапето се получава чрез залепването на един или няколко слоя гофрирана (вълнообразна) хартия с един или няколко слоя плосък картон.

Определящи показатели, характеризиращи видовете гофри са:

 • височина на гофрата, h;
 • стъпка на гофрата, t.

показатели на гофрата

Височина на гофрата е разстоянието между долната и горната й точка. Стъпка на гофрата – разстоянието между две съседни горни точки на гофрата. Определено съчетание на показателите (височината и стъпката на гофрата) се нарича профил.

 

По такъв начин велпапето може да се класифицира по следните групи:

 • с профил О, N, F, Е, В, С, А, К, D.

В графиката са представени характеристиките на профилите които най-често са използвани:

видове велпапеКакто се вижда от таблицата профил С е най-голям със средна височина 3,66 мм и стъпка 7,95 мм. Най-дребен профил е профил Е с параметри за височина и ширина на гофрата - 1.16 мм и 3,50 мм. Параметрите на гофрите на даден профил не са точно зададени показатели и могат да се колебаят в определени граници.

В съответствие с профилите на велпапето, отделно е необходимо да се спрем  на микровелпапето, който традиционно се отличава измежду  другите видове. В настоящия момент е разпространен микровелпапе с профил Е.

Буквеното означение  Е води своята история от първоначалното наименование на марката на микровелпапето «Елит» (Elite), производството на който е било организирано в САЩ. Големият брой гофри на линеен метър микрогофрокартон позволява да се получи равна повърхност и висока хоризонтална твърдост.  В сравнение с други видове опаковъчновелпапе, микровелпапето при дебелина, близка до обикновения картон, притежава цяла редица предимства:

 • кутията става лека, но достатъчно здрава, по-добре предпазва намиращата се вътре стока, а благодарение на многослойността по-малко се поврежда
 • идеално подхожда за опаковката както на големи, така и на малки по размери стоки. Например: в хранителната, козметичната и фармацевтичната промишленост; "Микровълните" позволяват да се създават съвсем малки кутии, за получаването на същите кутии от обикновен картон би се наложило да се вземат тънки видове (да се залепи малка кутийка от дебел картон е трудно), при това кутийката от обикновен тънък картон изглежда не съвсем представителна и освен това лесно се деформира
 • конструктивните възможности на микровелпапето позволяват да се създават практически шедьоври в опаковката. Същите тези възможности може да се използват при създаването на малки рекламни форми и конструкции (P.OS. - материали), до витрините и дисплеите за подреждането на стоките в супермаркетите.

Брой слоеве.

Велпапето се отнася към многослойните материали и неговата дебелина се определя от броя на слоевете на  лайнерите и хартията за гофриране. В зависимост от дадените параметри се различават следните основни видове велпапе:

 • двуслойно велпапе
 • трислойно велпапе
 • четирислойно велпапе
 • петслойно велпапе
 • седемслойно велпапе

Двуслойното велпапе е съчетание от лайнер (картон за плоските слоеве) и един флутинг (хартия за гофриране). Този вид велпапе е гъвкав, навива се на руло, макар че може да бъде изработен и на листи.
Трислойният видвелпапе  се състои от вътрешен и външен лайнер с един гофриран слой. Този вид велпапе се изработва само на листи.

Най-популярен е трислойният видвелпапе с профил: С, В, Е.

Четирислойното велпапе е съчетание от един външен и един вътрешен лайнер и две гофрирани среди. Този вид велпапе се изработва на листи и се използва по право за  каширане.

Петслойният вид велпапе се състои от два външни лайнера, две гофрирани среди и един вътрешен лайнер.

Седемслойният вид велпапе се състои от три гофрирани, два плоски външни и два плоски вътрешни слоя.

Вид на лайнера

По вида на лайнера велпапето може да се класифицира на велпапе с използване на:

 • крафтлайнер
 • тестлайнер
 • топлайнер

Цвят на лайнера

По цвета на лайнера велпапето може да се класифицира с използването на:

 • бял цвят
 • кафяв цвят

Велпапето е естествен продукт, който щади околната среда, икономически е ефективен и 100% рециклируем.

Copyright © 2021 FullPack
Q F